I harmoni med naturen

Den kretiske kultur var nært knyttet til naturen fra urtiden og kreternes respekt til verden som omgir dem er avspeilet ikke bare i deres livsmåte, men også i deres kunst og religion. Den moderne kreter føler fremdeles dette urbånd og uten anstrengelse lykkes det ham å leve i harmoni med naturen. Naturen i Hania fylke, som på hele Kreta, er bevart i meget god stand. Havet er rent og innenlands er store områder vill natur urørt.

Den rike geomorfologien og det tempererte klima fremmer veksten av mer enn 2100 planter, 300 av dem endemiske, mens endemiske dyr fullfører den kretiske naturens mosaikk. I Hania fylke er det åtte vekstsoner: kyst, lavland, lavfjell, fjell, lavalpin, alpin, våtmarker og fjellkløfter-raviner, hver med sitt unike plante- og dyreliv. Mange av disse biotopene (livssonene) er nå beskyttet (kyststrekningene Platanias, Gerani, Psilonerou og Maleme, innsjøene Agia og Kournas, øyene Gavdos, Gavdopoula og Elafonisi, halvøyene Gramvousa og Agia Irini, o.a. - Natura 2000) eller utnevnt til nasjonalpark (Samaria ravinen).

Kjære motiv i minoisk kunst - vannliljen (Pancratium maritinum) og vannfiolen (Matthiola ticuspidata) vokser i kystdistriktene der havsskillpadden (Caretta-Caretta) legger sine egg. "Stenrose" (Cistus villosuscreticus), det kretiske ibenholt tre eller "ploumi" (Ebenus cretica), oliventreet (Olea europea), sitrustrær og utallige villblomster utgjør habitatet der den kretiske villrotte (Apodemus sylvaticus creticus) sammen med grevlingen (Meles meles-arcalus), "mår" (Martes foinabunites), røyskatten (Mustela nivalis-galinthias), haren og pinnsvinet lever. Opp mot fjellene trives syklamen (Cyclamen creticum), eik (Quercus coccifera) og "aspalathos" (Calicotome villosa), mens enda høyere, i selve fjellområdene, treffer man den kretiske lønn (Acer sempervirens) og den kretiske tulipan (Tulipa cretica) som vokser blant kastanje skogene (Castanea sativa) i Kissamos og sypressene (Cypressus sempervirens) i de Hvite Fjellene. På denne høyden er det vi også vil finne den kretiske villgeit eller "Kri-Kri" (Capra aegagrus-cretica), "agathopontikas" (piggmusen) (Acomys minus), villkatten eller "fourogatos" (Felix silvestris-a- grius), så vel som rovfugler som den gylne ørn (Aquila chrysaetus), den sjeldne lammergeier - den skjeggede gribben (Gypaetus barbatus) og griffon gribben (Gyps fulvus). I fjellkløftene vil en finne, i tillegg til alle de ovennevnte, nesten hele familien av Kretas duftende planter og urter, den mest berømte "eronda" eller kretisk merian - diktamos (Origanum dictamnus).

Hver vår er Hania fylke pyntet med en fest av farver fra de mangfoldige blomstrende trærne, buskene og blomstene, mens de berusende duftene av urter fyller luften. Dyreverdenen, forynget av vinterhvilen, myldrer på landsbygden, tilsynelatende ikke det spor plaget av menneskets nærvær.