Når historien er tapt i myter

Minnet av den fjerne fortid på øyen da det skrevne ord ikke fantes, eller fra tider der skriften enda ikke er blitt tydet, er heldigvis blitt bevart i mytene fra den gamle verden.

Det er Minos, sønn av Zevs og nymfen Europa, den eldste kongen på Kreta, som etablerte den første bebyggelsen på øyen. Og det er ham de gamle kildene tilskriver grunnleggelsen av de fleste byer,de viktigste: Kydonia til vest vis-a-vis Peloponnes, Knossos midt på øya mot Lille-Asia, og Festos mot det sydlige hav. Hvor nærme sannheten kommer myten? Vi vet lite om den Neolitiske tiden i fylket (6100-3500/2900 f.Kr.) annet enn at det fantes virksomhet i grotter og slettene på nordsiden av fylket Hania. Det minoiske nærvær (2800-1200f.Kr.) er derimot spredt utover vestre Kreta med mange bygg- og gravrester. Bosettelsen Debla i Varipetro er den som ble først utgravd, og bosettelsen nær Nerokourou, ved Souda, blomstret i mellom-minoisk tid. Den viktigste minoiske bosettelsen på vestre Kreta, kalt Kydonia (ky-do-ni-ja), som også bestod lengst, er funnet på haugen Kastelli i Hania, under den moderne byen. Viktige og unike gjenstander og arkitekturiske funn er blitt utgravd og er utstilt i det Arkeologiske Museum i Hania. Fylket har også mange graver fra senere minoisk tid, som for eksempel de sen-minoiske gravkammer i Maleme, Filaki og Stylos.

Ca. 1100 f.Kr. kom en gruppe dorere fra Peloponnes med Althemenis, sønn av kongen i Argos Kissos, i land, sannsynligvis på vestre Kreta, grunnla en bosettelse og reiste videre mot Rhodos. Kreta ble dorisk, den "greske" historiske periode begynte og mange by-stater ble grunnlagt på øyen. Kydonia var den viktigste byen i området. 524 f.Kr. ble den okkupert av bosettere fra Samos for deretter å bli bosatt av folk fra Aigina i 519 f.Kr.

Kydonia var politisk, militært og økonomisk den mektigste av byene i distriktet og lå i stadige konflikter med de andre store byene Aptera til øst over Souda bukten, Polyrrhinia syd for Kissamos og Falassarna på vestkysten.

By-statene var kløyvd når de ikke var truet, men forenet til en knyttneve når en fremmed fare truet hele øyens frihet.

Derfor kunne de beseire den romerske flåten i Hania-gulfen 74 f.Kr. Ikke desto mindre var det en seier de ikke fikk nyte lenge ...