Historiens vokter

Blant de mange vakre middelalderske monumenter i Hania by er den imponerende franziskaner klosterkirken (16 årh.) som huser Hanias Arkeologiske Museum med en samling funn fra hele fylket. Blant oppdagelsene fra den minoiske kultur i Hania skiller leiretavler med de tidlige skriftformer - Linear A og B, og fragmenter av vaser og leiresegl seg ut. Fremragende er også de malte sen-minoiske leirealter og vaser, kompasset fra den sen-minoiske graven i Aptera og den vakre fremstillingen av gitarspilleren.

Utstillingene fra historisk tid (1000 fKr.) vil fengsle besøkeren: gruppen av offerokser fra Tsiskiana, de hellenistiske og romerske statuene fra viktige arkeologiskesteder i fylket og de tre mosaikkgulvene fra romersk tid fra byen Hania med sine fremstillinger fra mytologien. Til slutt, like bemerkelsesverdig, er samlingen av hellenistiske og romerske gullsmykker fra graver funnet i byen Hania og helligdommer i området rundt.

I en annen franziskansk kirke, San Salvatore (15 - 17 årh.), er den nevneverdige Bysantinske og Etter-bysantinske Samling. Den huser funn fra fylket som arkitektoniske skulpturer, inskripsjoner, fresker, ikoner, mynter, smykker og keramikk. Inne i fortet Firka i Marine Museet i Hania er det utstillinger fra marineliv og historie slik som kart, graveringer, skipsinstrumenter, modellskip og en rik samling skjell. I andre etasje finnes gjenstander fra Kampen om Kreta. Lenger inne i fortet er Folkeliv Samlingen til Kretas Historiske, Kulturelle og Arkeologiske Forening, med et mangfold av gjenstander fra by - og landbysliv på Kreta og et rikt kretisk bibliotek. Krigsmuseet i Hania er i de Italienske Brakker ved Byparken, tegnet av den italienske arkitekten Macuzo (1870).

Kretas Historie Arkiv ble dannet i 1932 og ligger på I. Sfakianaki gate 20. Biblioteket har over 6500 bøker og meget viktige dokumenter fra de kretiske opprør i 1821 så vel som dokumenter fra den kretiske stat og privatpersoner. Det er en av de rikeste arkivsamlinger i Hellas.

Man finner også en liten samling fra folkeliv og annet historisk materiell. Det Offentlige Kunstgalleri er ved begynnelsen av Halidon gate og huser en del av kunstverkene Hania Kommune har ervervet i løpet av årene, et museum for beskyttelse og bevaring av kultur. Venizelos sitt hus i Halepa, der han bodde mesteparten av sitt liv, er åpent for det offentlige og fungerer som museum med møbler og personlige eiendeler til den store lederen.