Ξενοδοχεία

Hotel B Class (***)

Maleme

Tel.: +30 28210 62100

Fax: +30 28210 62061

Email:

http://www.castro-hotel.gr

Αρχή

Εξερευνήστε

Τουρισμός

Κρητική Διατροφή

Εκδηλώσεις

Διαμονή

Χρήσιμα